Buradasınız : Hakkımızda / Genel Bilgiler
Türkçe
English
Pazartesi, 25.03.2019

Genel Bilgiler

     Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 1998 yılında kurulmuş, 2001–2002 eğitim-öğretim döneminde ise öğrenci almaya başlamıştır.

Bilim Dalının Amacı: Bölümün asıl amacı öğrencileri Biyoloji ve Biyoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmenin yanında,  öğrencilerimiz için mümkün olan en iyi öğrenme ortamını hazırlamak, öğrencilerimizin kendi kendilerine yeterli ve aynı zamanda grup çalışmalarına yatkın, kendine güvenen yaratıcı ve girişimci bireyler olmalarını sağlamak ve öğrencilerin farklı disiplinlerle  tanıştırılarak, kendi disiplinlerinin dışındaki  çalışmalar hakkında bilgilenmelerini ve disiplinler arası çalışmalar yapabilmelerini özendirmektir.

Etkin Öğretim Yöntemleri: Bölümümüzde etkin öğretimi sağlamak amacıyla araştırma ve uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi yanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de içermektedir. Bölümde alanlarında uzman 5 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğrt. Üyesi, 4'ü Doktoralı olmak üzere 5 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümün Geliştirilmesi Gereken Yönleri: Bölümümüzün etkin eğitim-öğretim verebilmesi için gereksinim duyduğu temel imkânları mevcut olup daha ileriki aşamada tam donanımlı bir elektron mikroskop laboratuarı ve moleküler çalışmalar için DNA dizi analizleri yapabilen laboratuarların kurulması yararlı olabilecektir.

Bölümün Mevcut Durumu: Bölümümüz Normal Öğretim de eğitim vermektedir. Bölümümüzde 57 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümümüz verdiği Lisans dersleri açısından diğer pek çok üniversite ile rekabet edebilecek güce sahiptir. Bölümümüz Öğretim üyelerimizin Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel eserleri mevcuttur. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı, TUBİTAK ve DPT tarafından desteklenmektedir. Bölümümüz gerekli cihazlar ile donatılmış 2 araştırma ve 1 öğrenci laboratuarına sahiptir. Ayrıca bölüm bünyesinde herbaryum ve akvaryum odaları da mevcuttur. Laboratuarlarımızda mikroskobik, biyolojik mücadele, ilaç toksikolojisi, mikroorganizmalar için karakterizasyon, karyotip analizleri, polimorfizm, biyoremediyasyon, biyokimyasal, çevre kirliliği, floristik, faunistik, vejetasyon, ekoloji ve sistematik konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümün Öğrenci Adaylarına Taahhütler: Bölümümüz öğrencilerine iyi bir eğitim yanında, araştırma olanakları da sunarak, mezunlarımızın çeşitli kurumlarca tercih edilen mezunlar arasında yer almasını hedeflemektedir.