Buradasınız : Eğitim-Öğretim / Bologna Süreci-Bologna Process / Biyoloji Normal Eğitim Programı
Türkçe
English
Pazartesi, 25.03.2019

Genel Bilgi 

Giresun Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1998 yılında kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılında ise öğrenci almaya  başlamıştır. Eğitim dili Türkçe’dir.

 

Kazanılan Derece 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.

 

Program Profili 

Biyoloji Bölümü Lisans Programının amacı 21. yüzyılın gereksinimleri çerçevesinde, gerekli temel Biyoloji bilgilerini eksiksiz olarak alan, seçmeli derslerle iş yaşamlarına yönelik ön hazırlık yapan, temel ve uygulamalı araştırmaya yönelik çalışmalar tasarlayabilen, alanındaki problemlere çözümler üretebilen ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip biyologlar yetiştirmektir.

Biyoloji bölümü olarak hedefimiz bölümümüzü, biyoloji alanındaki gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel etkinliklerini uluslararası düzeyde tutan, söz sahibi olan, ileri teknolojileri takip edebilen, eğitim ve araştırma etkinlikleri ile ülkemizdeki eğitime katkı sağlayan, bilime katkıda bulunacak lisans ve lisansüstü kadroları yetiştiren üst düzeyde ve önder konumda bir bölüm haline getirmektir.

Biyoloji bölümü Genel Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji olmak üzere yedi alt anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz GU-BAP, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

 

Kabul ve Kayıt Şartları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır. Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı dersin sorumlusu tarafından en az %40 en çok %60 olacak şekilde belirlenir.Ders sorumluları, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bir dersten veya uygulamadan değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans programlarında 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

 

Mezuniyet Şartları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünden AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bir dersten DC, DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Biyolog’ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.